.:: خرید نداریم اصرار نفرمایید، آیا لازم است به این جمله توجه کنم؟

آیا لازم است به تابلوی خرید نداریم اصرار نفرمایید توجه کنیم؟

ممکن است من اهمیتی ندهم، ولی درمجموع بستگی به این دارد که شما چه محصولی را عرضه می‌کنید و می‌فروشید.

با نصب این تابلو روی سخن شرکت ها و مراکز تجاری با فروشنده هایی است که برای کمک به خیریه ها شکلات و آبنبات می‌فروشند یا کسانی که برای فروش عطرها و نقاشی های گمنام به هردری می‌زنند؛ اگر محصول شما نیازی را در خریدار برطرف کند نباید به این تابلو اهمیت دهید ادامه مطلب “خرید نداریم اصرار نفرمایید، آیا لازم است به این جمله توجه کنم؟”