.:: نحوه طرح پرسش های با ارزش تر

چطور پرسش‌های با ارزش تر طرح کنم؟

برای طرح پرسش های باارزش تر ابتدا باید بدانید مشتری شما برای چه چیزهایی ارزش قائل است یا چه چیزهایی برای او ارزشمند است و سپس پرسشی‌هایی را مطرح کنید که خواسته‌های او را دربر بگیردو با ارزش‌های او همخوانی داشته باشد اینجاست که او پاسخی می‌دهد که شما می‌خواهید. ادامه مطلب “نحوه طرح پرسش های با ارزش تر”