.:: پیام محمد جانبلاغی

محمد جانبلاغی چه پیامی برای شما دارد؟

فروید در رفتار مراجعان خود آن‌قدر انجام امور منفی و انجام ندادن کارهای مثبت و سازنده را مشاهده کرده بود که به نظریۀ «غریزه مرگ» معتقد شده بود. البته این نظریه بعد‌ها توسط شاگردانش تصحیح شد و به نظریۀ«تخریب در کار خود» تغییر یافت. در این باره بیشتر بخوانید…

اما پاسخی که من برای کمک به مراجعانم یافتم این بود که: ادامه مطلب “پیام محمد جانبلاغی”