.:: “با عرض معذرت اما تقصیر خودت بود” یک عذرخواهی واقعی نیست!

   “با عرض معذرت تقصیر خودت بود” یک عذرخواهی واقعی نیست!

بعضی مواقع عذرخواهی کاملا به جا و مناسب است و برخی اوقات مناسب نیست. مثلا: ببخشید امروز هوا بارانی است و پیک نیک کنسل است” عذرخواهی به جایی نیست. اما اگر شما ادامه مطلب ““با عرض معذرت اما تقصیر خودت بود” یک عذرخواهی واقعی نیست!”